Företagskreditsguiden

Företagskreditsguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från företagslån och fakturaköp till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Företagskredit

Med tjänsten Företagskredit kan du lätt ansöka om ett företagslån för ditt företag, med räntor från 7% årligen utan dolda avgifter.

Villkor Företagskredit

- Ränta från 7% årligen

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Utbetalning inom 24 h

FöretagskreditVad är företagskredit?
Bankerna erbjuder ofta en tilläggsfunktion till företagets checkkonto som kallas för företagskredit. Tjänsten innebär att företaget när som helst kan låna upp till ett visst belopp (limit). Företaget kan själv välja hur mycket eller hur lite som ska lånas upp till den avtalade limiten. Företagskredit används ofta för att öka rörelsekapitalet om företaget tillfälligt har dålig likviditet. Tjänsten kan exempelvis användas för att hantera påfrestningen som löneutbetalningen innebär på likviditeten. Vanligtvis betalar företaget en avgift på 0,2 - 2% av limiten och ränta på den utnyttjade delen av krediten.


Företagskredit ses som en kortsiktig lösning till skillnad mot ett företagslån. Om företaget behöver mycket kapital men inte har möjlighet att betala tillbaka lånet inom kort är företagslån en bättre lösning.


Fördelar med företagskredit
Med hjälp av företagskredit får företaget snabb tillgång till likviditet som annars är bunden i kundfakturor. Istället för att behöva vänta på att kunden ska betala så ger tjänsten företaget möjlighet att exempelvis betala ut löner eller göra investeringar som annars hade behövt vänta. Detta är särskilt gynnsamt för företag med ojämna kassaflöden. Företagskredit ger även företaget snabb tillgång till rörelsekapital så att verksamheten kan utvecklas i en högre takt än som annars hade varit möjlig.


En bekväm detalj med tjänsten är att krediten är kopplad till företagets checkkonto, vilket gör att krediten regleras automatiskt så fort som inbetalningarna kommer in. Det gör att företaget inte behöver tänka på att betala tillbaka utan det sker automatiskt. Ofta kan krediten fungera i flera valutor, vilket underlättar om företaget gör affärer med kunder utanför Sverige. En annan fördel med företagskredit är att företaget inte betalar någon ränta för tjänsten när den ej används, tjänsten fungerar alltså endast som en extra säkerhet för företaget vid de tillfällen det behövs.


Hur fungerar det i praktiken?
Det krävs att företaget har ett konto på en bank som hanterar företagets ut- och inbetalningar. När företaget ansöker om tilläggstjänsten kan banken avgöra vad som är ett rimligt maxbelopp (limit) utifrån inkomster och utgifter.


Exempel på hur checkkrediten kan användas
Om limitbeloppet är 300 000 kronor och företaget har 100 000 kr på checkkontot men har en utbetalning på 200 000 kronor så har företaget fortfarande möjlighet att betala tack vare checkkrediten. Utbetalningen resulterar i att kontots saldo blir -100 000 kronor. Under perioden då saldot är negativt betalar företaget en rörlig ränta till banken. När företaget sedan mottar inbetalningar regleras saldot automatiskt. Företaget kan alltså välja hur stor del av krediten som ska användas.


Avgiften för tjänsten ligger vanligtvis på 0,2 - 2,0 % av limitbeloppet. Därutöver betalas en rörlig ränta på den delen av krediten som utnyttjas. Avgiften betalas årligen eller månadsvis.

Företagskredit