Välj en sida

Flexibel kredit för AB, HB och enskild firma

företagskredit

En företagskredit är ofta en bra finansieringslösning

När du driver ett mindre företag är det helt avgörande att kunna bibehålla ett starkt kassaflöde. Detta visar sig dock ofta vara lättare sagt än gjort, och därför ansöker många företagare om en företagskredit. En checkkredit kan många gånger vara en bra, flexibel finansieringslösning. Det är dock viktigt att du känner till för- och nackdelarna med dessa krediter innan du ansöker om en sådan.

För att du enklare ska kunna avgöra huruvida en företagskredit är rätt för just ditt företag går vi här igenom denna finansieringsform. Vi berättar bland annat vad en checkkredit är, hur den bör användas samt vilka för- och nackdelar den har. Så läs gärna vidare för att lära dig något nytt och användbart!

Vad är en företagskredit?

Som småföretagare kanske du undrar vad en företagskredit egentligen är och hur den fungerar? För även om du troligtvis har använt en konsumentkredit vid något tillfälle är det inte säkert att du är införstådd med hur krediter fungerar i företagsvärlden.

En företagskredit är en finansieringslösning som är väldigt användbar då den är mer flexibel än många använda finansieringsformer. Den kallas också för checkkredit eller checkräkningskredit, och består av en kredit som ditt företag kan använda vid behov.

Krediten kommer väl till hands om företaget har ett tillfälligt underskott av kapital som gör likviditeten till en flaskhals. När kassaflödet blir bättre kan checkkrediten återbetalas och sedan ligga vidare tills den behövs igen nästa gång.

På så vis påminner krediten till stor del om ett kreditkort – du kan använda den när du vill så länge du inte överskrider kreditgränsen.

Fördelarna med att använda en checkkredit

Det finns flera fördelar för ditt företag att skaffa en företagskredit. Som företagare känner du säkert till att det ibland kommer tider då tillgången på fritt kapital är låg. Ett stramt kassaflöde har många utmaningar då det är svårt att betala löner, köpa lagervaror samt att betala för andra kostnader såsom hyra och el när likviditeten är ansträngd.

För att få bukt med dessa problem kan du använda dig av en checkkredit. Fördelarna med denna finansieringslösning är bland andra dessa:

    • Kassaflödet kan stärkas när en tillfällig svacka uppstår. För många företag är en checkräkningskredit det perfekta verktyget för att jämna ut kassaflödet. Med detta sagt är förstås en företagskredit lite mer användbar för vissa företag än för andra. Till exempel kan en butik som har merparten av sin försäljning i det sista kvartalet ofta ha ett ansträngt kassaflöde under resten av året. Butiken kan då ha svårt att betala löner m.m. Lönerna kan som bekant inte betalas med ett kreditkort och därför kan en checkkredit vara en bra lösning.
  • Du betalar bara för det kreditutrymme som används. Generellt sett fungerar en företagskredit på det sättet att du endast betalar för det kreditutrymme som ditt företag använder. Du kan därmed ha ett större utrymme än vad som faktiskt krävs – det belopp som ligger vilande betalar du då ingen ränta på. Krediten fungerar i praktiken som en slags buffert och det lånade beloppet kan när som helst betalas tillbaka.
  • Företaget kan agera på affärsmöjligheter som dyker upp. Det kan finnas tillfällen då ditt företag har en väldigt tidsbegränsad möjlighet att dra nytta av en affärsmöjlighet som plötsligt uppenbarar sig. Det kan till exempel vara så att du driver ett tillverkningsföretag och att en leverantör kraftigt sänker sina priser. Då vill du förstås kunna utnyttja denna möjlighet inom det tidsfönster som erbjuds. Men om du inte har likvida medel tillgänglig att använda kan du behöva en kredit att utnyttja.

Så vet du om ditt företag bör skaffa en företagskredit

Du bör alltid överväga stora beslut noggrant innan du fattar dem. Detta är alltid fallet när du funderar på att skuldsätta dig själv eller ditt företag. Därför behöver du fundera noga på huruvida ditt företag bör skaffa en företagskredit. För många företag kan en sådan kreditlina vara ett väldigt användbart verktyg för att jämna ut kassaflödet. Men det innebär förstås inte att det är en universallösning för alla företag.

Till exempel bör du vara införstådd med att en kreditlina:

  • Är förknippad med vissa avgifter. Kostnaderna för en kreditlina varierar mellan olika långivare. En låg ränta behöver inte nödvändigtvis innebära att krediten är billig – ditt företag kan då istället komma att påföras andra avgifter. Därför bör du försöka hitta en långivare som erbjuder dig en kredit med förmånliga villkor. Qred värdesätter transparens och påför därför inte företag vare sig dolda avgifter eller andra obehagliga avgifter.
  • Ställer vissa grundkrav på ditt företag. Qred låter dig dock ansöka om en checkkredit oavsett om ditt företag är nystartat eller etablerat. Såväl mindre som medelstora och större företag är välkomna att ansöka om en företagskredit hos oss!
  • Inte bör missbrukas. En checkräkningskredit är ett kraftfullt verktyg så länge som du använder den på rätt sätt. Den kan nyttjas som en hedge mot ett ansträngt kassaflöde. Däremot bör den inte missbrukas utan bara användas om du är säker på att ditt företag kan betala tillbaka skulden.
  • Kan ha ett begränsat kreditutrymme. Ibland kan du inte låna särskilt mycket pengar med hjälp av en företagskredit. Hos oss på Qred kan du dock ansöka om ett lån som fungerar som en checkkredit med ett lånebelopp på upp till 2 000 000 kr.

Små, stora, nya och etablerade företag kan ansöka hos Qred

Är ditt företag i skriande behov av en företagskredit? Kanske vill du säkra en kreditlina för att företaget enklare ska kunna hantera toppar och dalar i kassaflödet? Ett lån som fungerar som en checkkredit kan då vara en bra lösning tack vare den inbyggda flexibiliteten i denna finansieringsform. Vi på Qred välkomnar såväl stora som små, nya som etablerade företag att ansöka om en kredit hos oss.

Så oavsett om du driver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag är du välkommen med din ansökan. Vi hjälper gärna landets företagare att lyckas med sina mål och drömmar samt att få se sina företag att växa. Så ta kontakt med oss när du vill diskutera dina möjligheter till flexibel finansiering!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor och svar

Vad är Företagskredit och hur fungerar det?

Företagskredit är en slags låneform som funkar lika som ett kreditkort fast utan det fysiska kortet. Krediten är istället knuten till ett konto med ett vist kreditutrymme som du sedan kan använda efter behov. Därav kallas den även för kontokredit eller checkkredit.

När behöver man en företagskredit?

Företagskredit kan behövas och användas i verksamheten för att köpa in material eller betala ut personal.

Vad är räntan på företagskredit?

Väljer du några utav företagslån uppstickarna såsom Qred har de fast pris med inga dolda avgifter endast en fast avgift för lånet. Vanligtvis ligger räntan på företagskredit mellan 2-6% beroende på vilken lånegivare man väljer.

         

Qred Factoring AB
559221-0180
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
 Kontakta oss
010-138 83 53
factoring@qred.com

Copyright 2020 - Qred Factoring AB, All rights reserved.

ekonomibloggar.nu